Khung phụ tổng đài IP PANASONIC KX-NS320BX

9,977,000 8,729,000

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ:

  • Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300.
  • Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ.
  • Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ