đầu ghi 16 kênh

Home Sản phẩm được gắn thẻ “đầu ghi 16 kênh”