TRUNG TÂM BÁO CHÁY – BÁO TRỘM NETWORX NX-4

    4,450,000 2,670,000

    ‘- Kiểm soát 4 vùng độc lập và có thể nâng cấp mở rộng vùng kiểm soát lên 8.
    – Thông báo đến 3 số điện thoại khi có tín hiệu báo động hoặc báo cháy.( lưu ý : muốn điều khiển qua điện thoại phải lắp thêm Module )
    – Kết nối tối đa 24 bàn phím để điều khiển.